DI-390AE36

15M IR Fixed Lens Dome 1080P 4in1 (AHD / CVI / TVI / CVBS + PAL/NTSC) Analog Camera • 24 LED (15M)...

xem chi tiết
DI-390AEVF

25M IR Vari-Focal Lens Dome 1080P 4in1 (AHD / CVI / TVI / CVBS + PAL/NTSC) Analog Camera • ( 36 LE...

xem chi tiết
I1-390AE36

15M IR Fixed Lens Bullet 1080P 4in1 (AHD / CVI / TVI / CVBS + PAL/NTSC) Analog Camera • 24 LED (15...

xem chi tiết
I3-390AE36

25M IR Fixed Lens Bullet 1080P 4in1 (AHD / CVI / TVI / CVBS + PAL/NTSC) Analog Camera • 36 LED (25...

xem chi tiết
I4-390AEVF

35M IR Vari-Focal Lens Bullet 1080P 4in1 (AHD / CVI / TVI / CVBS + PAL/NTSC) Analog Camera • 42 LE...

xem chi tiết
DI-390AHDE36 / +

DI-390AHDE36 / + AHD IR DOME CAMERA FIXED LENS 2 Mega-Pixel 10800P AHD/Analog (CVI/TVI in "+" Mo...

xem chi tiết
DI-390AHDEVF / +

DI-390AHDEVF / + AHD IR DOME CAMERA VARI-FOCAL LENS 2 Mega-Pixel 1080P AHD/Analog (CVI/TVI in "+...

xem chi tiết
I3-390AHDE36 / +

I3-390AHDE36 / + AHD IR BULLET CAMERA FIXED LENS 2 Mega-Pixel 1080P AHD/Analog (CVI/TVI in "+" M...

xem chi tiết
I4-390AHDEVF / +

I4-390AHDEVF / + AHD IR BULLET CAMERA VARI-FOCAL LENS 2 Mega-Pixel 1080P AHD/Analog (CVI/TVI in ...

xem chi tiết
I1-390AHDE36 / +

I1-390AHDE36 / + AHD IR BULLET CAMERA FIXED LENS 2 Mega-Pixel 1080P AHD/Analog (CVI/TVI in "+" M...

xem chi tiết