NVR8-128RT(3U)

128CH 8MP NVR Input: 128 Channel (Via Network) • Output: HDMI(4K) x 2 dual display mode • 3U Case...

xem chi tiết
NVR5-128RT(3U)

128CH 8MP NVR Input: 128 Channel (Via Network). Output: HDMI(4K) x 2 dual display mode 3U Case, ...

xem chi tiết