NVR5-4100PX+(MM)

4CH 5MP NVR Input: 4 Channel (Via PoE/Network) • Output: HDMI/VGA (1080P, 1280x1024, 1024x768) •...

xem chi tiết
NVR5-4100X+(MM)

4CH 5MP NVR Input: 4 Channel (Via Network) • Output: HDMI/VGA (1080P, 1280x1024, 1024x768) • Min...

xem chi tiết
NVR5-4100X ( 4Ch )

4 kênh NVR NVR5-4100X 4CH 5MP NVR Input: 4 Channel (Via Network) Output: HDMI Small 1U Case, 1 ...

xem chi tiết
NVR5-4100PX ( 4 CH )

4 Channel PoE NVR NVR5-4100PX 4CH 5MP PoE NVR Input: 4 Channel (Via PoE/Network) Output: HDMI S...

xem chi tiết