Camera

được sắp xếp theo các chuẩn của Provision-ISR, tất cả các camera của Provision đáp ứng được các tính...

xem chi tiết
NVR

Các dòng IP của Provision-ISR được thiết kế theo giao diện quen thuộc với các thiết bị DVR nhưng các...

xem chi tiết
Switch POE

switch poe ( power over ethernet ) của Provision-Switch dùng cho camera IP-POE

xem chi tiết
Bàn điều khiển PTZ

Bàn điều khiển IP được kết nối với hệ thống mạng camera bằng giao thứcTCP để điều khiển các camera I...

xem chi tiết