SA-16200AHD-1 (1U)

16 Channel AHD DVR 16CH 720P AHD + 2CH 960P IP HYBRID DVR Input: 16Ch AHD/Analog BNC + 2Ch IP (Ove...

xem chi tiết
SA-16200AHD-1

16 Channel AHD DVR 16CH 720P AHD + 2CH 960P IP HYBRID DVR Input: 16Ch AHD/Analog BNC + 2Ch IP (Ove...

xem chi tiết
SA-16200AHD-2L (1U)

16 Channel AHD DVR 16CH 1080P Lite AHD + 2CH 960P IP HYBRID DVR Input: 16Ch AHD/Analog BNC + 2Ch I...

xem chi tiết
SA-16200-AHD-2L+

16 Channel AHD DVR 16CH 1080P Lite AHD + 2CH 960P IP HYBRID DVR Input: 16Ch AHD/Analog BNC + 2Ch I...

xem chi tiết
SA-16200AHD-2L

16 Channel AHD DVR 16CH 1080P Lite AHD + 2CH 960P IP HYBRID DVR Input: 16Ch AHD/Analog BNC + 2Ch I...

xem chi tiết
SA-16200AHD-2(2U)

16 Channel AHD DVR 16CH 1080P AHD + 8CH 1080P IP HYBRID DVR Input: 16Ch AHD/Analog BNC + 8Ch IP (O...

xem chi tiết
SA-16200AHD-2 (1U) - 3 in 1

16 Channel "3 in 1" DVR 16CH 1080P "3 in 1" + 8CH 1080P IP HYBRID DVR Input: 16Ch Standard BNC + 8...

xem chi tiết
SA-16200AHD-2 (1U)

16 Channel AHD DVR 16CH 1080P AHD + 8CH 1080P IP HYBRID DVR Input: 16Ch AHD/Analog BNC + 8Ch IP (O...

xem chi tiết
SH-16200A-4(1U)

16 CH 4 n1 + 4 CH IP Hybrid DVR 16CH 4in1 + 4CH IP Hybrid DVR Input: 16Ch Standard BNC + 4Ch IP (O...

xem chi tiết