IP Tool

IP Tool là công cụ giúp ta tìm kiếm và liệt kê tất cả các thiết bị IP có trong mạng local được kết n...

xem chi tiết
Phần mềm quản lý tập trung CMS

CMS là phần mềm dùng để quản lý tập trung hệ thống camera. CMS có thể lưu trữ , truy xuất dữ liệu tr...

xem chi tiết