SH-4100A-2L

4 CH "4 In 1" + 1 CH IP Hybrid DVR 1080P Lite Real- Time • Input: 4CH AHD Standard BNC + 1CH IP (O...

xem chi tiết
SH-4100A-2L(MM)

4 CH "4 In 1" + 1 CH IP Hybrid DVR 1080P Lite Real- Time • Input: 4CH AHD Standard BNC + 1CH IP (O...

xem chi tiết
SH-4100A5-2L(MM)

4 CH "4 In 1" + 2 CH IP Hybrid DVR 1080P Lite Real- Time • H265 • Input: 4CH AHD Standard BNC + ...

xem chi tiết
SH-4100A5N-2L(MM)

4 CH "4 In 1" + 2 CH IP Hybrid DVR 1080P Lite Real- Time • H265 • Input: 4CH AHD Standard BNC + ...

xem chi tiết
SH-4050A-2

4 CH "4 In 1" + 1 CH IP Hybrid DVR 2MP • Input: 4CH AHD Standard BNC + 1CH IP (Over Network) • "...

xem chi tiết
SH-4050A-5

4 CH "4 In 1" + 1 CH IP Hybrid DVR 5MP • Input: 4CH AHD Standard BNC + 1CH IP (Over Network) • "...

xem chi tiết
SH-4050A5-5L

4 CH "4 In 1" + 2 CH IP Dynamic Hybrid H.265 DVR 5MP Lite • Input: 4CH AHD Standard BNC + 2CH IP (...

xem chi tiết
SH-4050A5N-5L

4 CH "4 In 1" + 2 CH IP Hybrid H.265 DVR 5MP Lite • Input: 4CH AHD Standard BNC + 2CH IP (Over Net...

xem chi tiết
SH-4050A5-5L(MM)

4 CH "4 In 1" + 2 CH IP Dynamic Hybrid H.265 DVR 5MP Lite • Input: 4CH AHD Standard BNC + 2CH IP (...

xem chi tiết
SH-4050A5N-5L(MM)

4 CH "4 In 1" + 2 CH IP Hybrid H.265 DVR 5MP Lite • Input: 4CH AHD Standard BNC + 2CH IP (Over Net...

xem chi tiết
SH-4050A5-8L

4 CH "4 In 1" + 2 CH IP Dynamic Hybrid H.265 DVR 8MP Lite • Input: 4CH AHD Standard BNC + 2CH IP (...

xem chi tiết
SH-4050A5N-8L

4CH "4 In 1" + 2CH IP Hybrid DVR 8MP Lite • Input: 4CH Standard BNC + 2CH IP (Over Network) • "A...

xem chi tiết
SH-4050A5-8L(MM)

4 CH "4 In 1" + 2 CH IP Dynamic Hybrid H.265 DVR 8MP Lite • Input: 4CH AHD Standard BNC + 2CH IP (...

xem chi tiết
SH-4050A5N-8L(MM)

4CH "4 In 1" + 2CH IP Hybrid DVR 8MP Lite • Input: 4CH Standard BNC + 2CH IP (Over Network) • "A...

xem chi tiết